Forskning om livsskrivande och konst, sexualiserat våld och glokalt socialt arbete

Min forskning handlar om kreativa och reflexiva narrativa genrer för självbiografiskt livsskrivande, fotografi och konstnärliga forskningsprocesser. 

Jag har arbetat framförallt med minnesarbete, dagbok och brev, poesi och fotografi och utvecklat metodologiska strategier som ”det tänkandeskrivande subjektet”, ”post/akademiskt skrivande”, ”den olägliga akademiska novellen” och ”situerat skrivande”. Jag är grundare av det internationella tvärvetenskapliga forskningsnätverket The Network for Reflexive Academic Writing Methodologies (RAW) 2008-2017. Specifika forskningsämnen handlar om frigörelsediskurser kring kvinnor i de nordiska välfärdsstaterna, medienarrativ av våldtäkt och manlighet, och glokalt socialt arbete inspirerad av kulturgeografi, kreativt skrivande och konst. Senast publicerade böcker: Social Work in a Glocalised World (with Bryant 2017), Situated Writing as Theory and Method. The Untimely Academic Novella. (Routledge 2019).

Undervisning

Jag är programansvarig för masterutbildningen i socialt arbete, internationaliseringsansvarig och har en inriktning mot genus- och intersektionalitet samt narrativa studier i socialt arbete. Jag undervisar främst i vetenskapsteori och kvalitativa metoder, globalt och transnationellt socialt arbete samt hållbarhet och socialt arbete.  

Samverkan

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Forskning
Visa/dölj innehåll

Undervisning
Visa/dölj innehåll

Samverkan med andra forskare
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll