Presentation

  • Arbetar strategiskt med LiU:s systematiska arbetsmiljöarbete, vilket innebär framtagning av policys, rutiner och riktlinjer inom området.
  • Anordnar utbildningar, samordnar bl a arbetet med LiU:s medarbetarundersökning och LiU:s företagshälsovård samt arbetar som konsultativt stöd till organisationen i rehabiliteringsfrågor.
  • Arbetar även som internkonsult inom ledar- och grupputveckling.