Presentation

Min huvudsakliga uppgift är att sprida LiU:s teknikforskning till företag, organisationer, media och allmänhet i Sverige och världen. Det innebär att jag har ett av universitets mest spännande jobb. Jag har arbetat med teknikjournalistik i hela mitt vuxna liv och på LiU sedan hösten 2011. 

På olika sätt och med olika metoder bidrar jag  till att sprida kunskap om
avgörande forskningsgenombrott likaväl som om spännande, oväntade och samhällsnyttiga forskningsresultat inom teknik, matematik och naturvetenskap.

Presstjänsten

Jag tillhör LiU:s centrala kommunikationsavdelning och presstjänst. Till mig ringer eller mejlar du om du snabbt vill få fatt i en forskare med kunskaper inom något teknik- eller ekonomiämne eller om du behöver ha fler bilder till någon av de pressreleaser vi skickar ut.

Jag har också lite extra ansvar för kommunikationen inom stora forskningsprogram som AFM, Avancerade funktionella material, och LiU:s del av forskningen inom WASP, Wallenberg AI Autonomous Systems and Software Program. Tveka inte att höra av dig om du vill veta mer om något av dem.

Arbetar även med webben där jag ansvarar för de populärvetenskapliga beskrivningarna av LiU:s olika forskningsområden inom teknik, matematik och naturvetenskap.

Scoutlivet

Känner du igen mitt namn från någon annan verksamhet är du troligen scout. På ideell basis håller jag bland annat scoutledarutbildningar, på lokal, regional och nationell nivå. Jag är också aktiv i Hanekinds scoutkår.

Undervisning

Populärvetenskaplig framställning, doktorandkurs 3 hp, teknisk fakultet

 

Sitter i G-huset, Campus Valla

AFM, MistraREES och WASPVisa/dölj innehåll