Geometrisk funktionsteori

Mitt forskningsområde är geometrisk funktionsteori. Jag är intresserad av samband mellan olikheter i matematisk analys och deras geometriska implikationer, och också av kvasikonforma avbildningar i metriska måttrum och geometriska egenskaper som de bevarar. Jag är också intresserad av potentialteori i metriska rum, med speciellt fokus på Dirichlet- och Neumannproblem och randregularitet.

För närvarande studerar jag också samband mellan geometri och teorin för BV funktioner (funktioner av begränsad variation) i metriska rum, och användandet av mängder med ändlig perimeter i studier av sobolevrum.

Min personliga hemsida

Gästprofessor vid Linköpings universitet

Jag är professor vid University of Cincinnati, USA. Tack vare ett anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse är jag också gästprofessor vid Matematiska institutionen, Linköpings universitet.

Att studera sönderbrutna rum - Nageswari Shanmugalingam, information på hemsidan för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Forskning

Medarbetare