Presentation

Jag forskar om samspelt mellan politik, marknader och civilsamhälle i den moderna välfärdsstaten med inriktning mot institutionell ekonomi, public choice och politisk filosofi och teori. Jag är speciellt intresserad i arbetsmarknadsmodeller, företagandets villkor, grundlagsfrågor och politisk förändring. 

Min senaste bok "Statecraft and Liberal Reforms in Advanced Democracies" (Palgrave Macmillan 2018) utvecklar en ny teori för välfärdshöjande reformer, baserad på en jämförande fallstudie av Sverige och Australien. 

För närvarande arbetar jag tillsammans med Joakim Nergelius, professor i rättsvetenskap, på ett bokmanus med titeln "Pluralistic Federalism and the Future of the European Union" om EU:s framtid.

För mer information om min forskning, publikationer, cv mm, se min profil vid RATIO.