Presentation

Efter calciumstudier hos nyfödda och bihandledarskap för en tandläkare som disputerade på kliniska och laboratoriemässiga studier av emaljstörningar kopplat till calciumstörningar har min forskning berört olika kliniska frågeställningar, först inom neonatologin och kardiologin, sedan alltmer med fokus på stress och hälsofrågor hos den växande individen.

Även uppföljning avseende kognitiv funktion, läs- och skrivförmåga och neuroanatomiska/-fysiologiska fynd i relation till kartläggning av stressprofil hos för tidigt födda barn pågår.

Forskningen har därmed kommit att bli gränsöverskridande i sin karaktär och involverar kopplingar mellan pediatrik och områden inom barn- och ungdomspsykiatri, pedagogik, nutrion/ätbeteende och socioekonomiska problemställningar.

Även implementering av nya tekniker/metoder inom hälso- och sjukvården har berörts i mitt forskningssamarbete. Inte minst förbättrad teknik för tidig indikation på eventuell påverkan av hjärta – kärlsystemet, särskilt påverkan av myokardfunktion, hos individer med perinatala riskfaktorer är av intresse.

Med basen i nyföddhetsforskning har fortsatt forskning och handledarskap fokuserat på stress hos den växande individen och dess vårdgivare/lärare sett ut biologiska, psykologiska och socioekomiska synvinklar.

 

Bakgrund

 • Född i Jönköping 1952
 • High School Exam Neshannock High School, Pennsylvania, USA 1970
 • Studentexamen, Katrinelunds gymnasium i Sundsvall 1972
 • Läkarexamen, Lunds Universitet 1979
 • Legitimerad läkare 1981
 • Specialist i Barn- och ungdomsmedicin 198
 • Disputerade i Linköping 1988
 • Specialist i Neonatologi 1996
 • Specialist i Barnkardiologi 1999
 • Docent vid Hälsouniversitetet i Linköping 2002
 • Adjungerad professor i Pediatrik vid Linköpings Universitet 2012, gästprofessor 2014
 • Adjungerad professor i Pediatrik vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet 2014.
 • Verksamhetschef vid Barn- och ungdomskliniken, Universitetssjukhuset i Linköping sept 2002 – jan 2010
 • FoU-ansvarig chefläkare vid Landstinget i Östergötland 2010-feb 2014
 • Kvalitetsdirektör vid Sahlgrenska Sjukhuset från feb 2014
 • SPUR-inspektör sedan 1998
 • Östergötlands läns arbetsmiljöpris 2001 till Universitetssjukhusets neonatal-IVA där jag då var medicinskt ledningsansvarig i Samverkansberedningen mellan Östergötlands läns landsting och Universitetet i Linköping 2002-2013
 • FoU-samordnare för Barn- och kvinnocentrum 2003-2010
 • Mångåriga förtroendeuppdrag, bl.a. styrelseledamot/ordf vid Svensk Barnläkareföreningen, Barnahus Linköping, RonaldMcDonaldhus Linköping samt Centrum för Miljö och Utomhuspedagogik vid Linköpings Universitet.
 • Flertal förtroendeuppdrag samt president-/ordförandeskap vid nationella medicinska konferenser.

Publikationer Visa/dölj innehåll

2022