Presentation

Jag tog Masterexamen i museologi i 2014 (Ryska statliga humanistiska universitetet, Moskva) och min andra Masterexamen är i tillämpad kulturanalys (2018, Lunds universitet). Mina forskningsintressen är kulturarvsfrågor och museernas roll i samhället; demokrati och normkritik i museala kontexter samt samtidsdokumentation och omvandling av minne till kulturarv i museer.

Mitt avhandlingsprojekt handlar om ett nationellt demokrati- och migrationsmuseum i Malmö: Rörelsernas museum.

Publikationer

Publikationer på ryska

  • From Nizhny Novgorod to Moscow in 1920s: the Study on Family archive of M. Vanslova (2016). In: Materials of the Ninth All-Russian Regional Studies conference of the Russian Ethnographic Union, Moskva, maj 2015.
  • Ceramic tile stoves in Russian historical paintings: the problems of authenticity (2016). In: Materials of the 1st and the 2nd scientific conferences "Ceramic in Russian architecture: the technology and the art of the late Middle Ages", Moscow-New Jerusalem, 2014-2015.
  • The inventories of Russian palaces in the modern museum reconstructions (2015). In: Materials of the 27th international annual conference "Auxiliary historical sciences and Source studies: current research and development prospects", Moskva, april 2015.
  • A review on "Displays of Power. Controversy in the American Museum from the Enola Gay to Sensation" av Steven Dubin (2013). Museum magazine, februari 2013.

Publikationer i Diva

2022

2021

2020

Mer forskning inom kultur och samhälle

Organisation