Genom min forskning hoppas jag expandera kunskapen om de signalnätverk som styr T-lymfocyter.

Detta kommer jag att genomföra genom att bygga vidare på min handledares, Mika Gustavssons, tidigare studier där han tog fram ett genregulatorisktnätverk för T-lymfocyter. Till detta nätverk kommer jag att lägga till data om proteomik och RNA-sekvensering från tidig T-lymfocytpolarisering för att stärka nätverket.

T-lymfocyter är immunförsvarets generaler, ansvariga för att koordinera andra immunceller i striden mot infektioner. Då T-lymfocyter är viktiga för immunförsvarets rätta funktion kan de orsaka stor skada om de riktar sig mot den egna kroppen, så kallad autoimmunitet. T-lymfocyter är därför lukrativa mål för läkemedel. Läkemedelsutveckling är dock en mycket lång och dyr process som kan ta åratal. Genom att utöka vår förståelse om hur T-lymfocyter fungerar, vill vi skapa en datormodell för att simulera deras svar på läkemedel i datorn så att onödiga experiment kan undvikas.

PublikationerVisa/dölj innehåll

2021

2016

NyheterVisa/dölj innehåll

Akademiska examina

  • 2013 Kandidatexamen i Chemical Biology, Linköpings universitet

Kandidatuppsats: ‘Do variations in the promotor of VRN1 affect frost resistance in wheat from Northern Europe?’, Linköpings universitet
Handledare: Jenny Hagenblad

  • 2015 Masterexamen i Experimental and Medical Biosciences, Linköpings universitet

Förstaårsprojekt (15 hp): ‘BMP2 and STK32A expression is linked to variation in comb size’, Linköpings universitet
Handledare: Dominic Wright

Masteruppsats (30 hp): ‘TET-regulation of DNA-Methylation and T-cell differentiation: The influence of Vitamin C’, Linköpings universitet
Handledare: Colm Nestor

PublikationerVisa/dölj innehåll

2021

2016

Relaterad forskningVisa/dölj innehåll

HandledareVisa/dölj innehåll