Presentation

Jag assisterar mina seniora kollegor i det dagliga arbetet genom att bland annat programmera beslutsmodeller och sammanställa tidigare forskning.

Utbildning
Visa/dölj innehåll

Ekonomie kandidatexamen, Linköpings universitet 2017