Textanalys och sociala nätverk

Vid sidan av mina forskarstudier arbetar jag också som forskningsassistent i textanalysgruppen som fokuserar på dynamiken i den offentliga diskursen och polarisering av åsikter om sociala medier. Mitt huvudintresse är metoder och verktyg för textbrytning och analys av sociala nätverk.

Sociala medier
Visa/dölj innehåll

Läs mer om forskningsprojektet
Visa/dölj innehåll