parwe58

Pär Westrin

Samverkansutvecklare och koordinator på LiU Relation, främst gällande frågeställningar som rör universitetet, näringslivet och kommuner.

För ökad näringslivsamverkan –Väx med Linköpings universitet

Kontaktperson & mäklare både in mot LiU och mot det omkringgivande samhället. 

En kontakt – många möjligheter

Medarbetare LiU Relation