Lärare vid Fysioterapeutprogrammet

Undervisning

 • Anatomi. Deskriptivt, funktionellt och topografiskt
 • Smärta och smärtbehandling. TENS/Transcutan elektrisk nervstimulering
 • Kommunikation/patientkommunikation
 • Ergonomi-belastningsergonomi. Arbetsplatsanalys
 • Basgruppshandledare i termin 1 och 5
 • Färdighetsundervisning i termin 1-5
 • Tentator i termin 1-3 och 5
 • Handledning kandidatuppsatser

 

Om mig Visa/dölj innehåll

Forskning

Magisterexamen i sjukgymnastik inom området ergonomi-belastningsergonomi.

Magisteruppsatsens titel: Anmälda arbetsskador bland personal vid återvinningscentraler i Sverige. / Occupational Injuries Reported by Employees at Recycling Centres in Sweden. 

Övriga uppdrag

 • Styrelseledamot i Fakultetsstyrelsen/Medicinska fakulteten
 • Ledamot i Styrgruppen för Clinicum
 • Brandombud avd. för fysioterapi

Utmärkelser

2012 Årets Inspiratör
2010 Årets Pedagog

Läs artikel i tidningen Fysioterapi (nr 7 2013) om tre prisade pedagogers tankar om pedagogik > (pdf)

Organisation Visa/dölj innehåll