Fotografi av Paula Mählck

Paula Mählck

Universitetslektor, Docent

Tyngdpunkten i min forskning är intersektionella studier om hur ojämlikhet relaterad till kön, ras och postkolonial position (re)produceras i högre utbildning och i arbetslivet utanför akademin samt hur förändring är möjlig.

Om Paula Mählck

Paula Mählck disputerade i sociologi vid Umeå universitet (2003) med avhandlingen ’Mapping Gender in Academic workplaces. Ways of reproducing gender inequality within the discourse of equality’. Sedan dess har hon utvidgat sin forskning till att även studera multidimensionella former för uteslutning/diskriminering med särskilt fokus på kön, ras och postkolonial position. 2017 blev hon docent i Sociologi med inriktning mot etnicitet och migration vid Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO), Linköpings universitet. 

2005 gjorde Paula Mählck en post doc vid African Gender Institute (AGI), University of Cape Town. Hon har varit ’Research associate’ vid Robert Owen Center for Education Change, Glasgow University (2015–2017) och sedan 2018 är hon affilierad till African Women’s Studies Center, University of Nairobi. Hon har en fast anställning som universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, Stockholms universitet.

Forskning Visa/dölj innehåll

Forskning om hur ojämlikhet (re)produceras i högre utbildning

Tyngdpunkten i Mählcks forskning är intersektionella studier om hur ojämlikhet relaterad till kön, ras och postkolonial position (re)produceras i högre utbildning och i arbetslivet utanför akademin samt hur förändring är möjlig. 

Paula Mählck har varit verksam i flera nationella, internationella och jämförande forskningsprojekt om globalisering av arbetsrelationer i akademin och på andra arbetsplatser, transnationell akademisk rörlighet och ojämlikhet i akademisk rekrytering med avseende på kön och postkolonial position.

Hennes forskning har finansierats av svenska forskningsråden (FORTE, VR och RJ) och av svenska myndigheten för internationellt utvecklingssamarbete (Sida). Hon var PI för projektet ”Forskningspolitik och forskningspraxis i den globala kunskapsekonomin” (VR / UVK2011-2012). För närvarande är hon PI för projektet ’Madam och hembiträdet: En narrativ studie av hushållsarbete och postkolonial rasism i Dar es Salaam’ (VR/2019-03324).

Samverkan Visa/dölj innehåll

Forskningsbistånd och intersektionella perspektiv på genus i svensk forskningspolitik

Paula Mählck har medverkat i utvärderingen av svenskt forskningsbistånd till flera afrikanska universitet. Hon deltar regelbundet i panelsamtal om intersektionella perspektiv på Genus i svensk forskningspolitik.

Publikationer Visa/dölj innehåll

Publikationer i urval

P. Mählck (2018) Vulnerability, gender and resistance in transnational academic mobility Tertiary Education and Management. vol 24 pp 254-265. 

P. Mählck (2018) Racism, Precarity and Resistance: Development-aid-funded PhD training in Sweden, Postcolonial directions in Education, Vol, 7 Issue 1 pp 11-36.

P. Mählck (2016) Academics on the move? Gender, race and place in transnational academic mobility Nordic Journal of Studies in Educational Policy. NordSTEP 2016, 2: 29784

Undervisning Visa/dölj innehåll

Undervisning i sociologi, feministisk vetenskapsteori, kritiska rasstudier i pedagogik och genus

Paula Mählcks undervisning riktar sig mot sociologi, feministisk vetenskapsteori, postkoloniala kunskapsrelationer, kritiska rasstudier i pedagogik, genus och organisation, genus och arbete. Hon har undervisat på grundnivå såväl som på avancerad nivå och har handlett en doktorand fram till disputation. Hon har även medverkat i universitetspedagogisk utbildning för universitetslärare och forskarhandledare. 

Organisation Visa/dölj innehåll