Kakan ska fördelas rättvist - men hur?

Den ständiga utvecklingen av medicinska metoder öppnar nya möjligheter för att förebygga och behandla sjukdom. Tillsammans med en rad andra förändringar i samhället utmanas hälso- och sjukvårdssystemet. Utbudet av nya möjligheter till vård och behandling ökar snabbt liksom påtryckningarna från många intressenter. Samtidigt är resurserna och kunskapen att ta till sig allt nytt begränsad. Medvetenhet om behovet av mer systematiska utvärderingar och prioriteringsprocesser vid införande av nya metoder sprider sig långsamt i samhället.

Min forskning har i drygt tre decennier handlat om metodutveckling och utvärderingar av specifika metoder och arbetssätt inom många av hälso- och sjukvårdens domäner. Det är ett mycket intressant och lärorikt att få tränga in många områden och följa utvecklingen från prototyper till etablerade teknologier. Många nyheter blir inte alltid så bra som man trodde från början och behöver avvecklas eller hindras från att införas över huvud taget.

Förutom utvärderingar av specifika metoder har jag ett stort engagemang för uppbyggnaden av ett nationellt system för utvärderingar och prioriteringar.  Detta har jag verkat för både i forskning, utbildning och ledamot i beslutsorgan och nämnder. Frågan om hur hälso- och sjukvårdens resurser ska användas och fördelas på ett rättvist sätt kommer att fortsätta att vara en central frågeställning inom forskningen men också en fråga som allt fler politiker och vi som patienter och medborgare behöver förhålla oss sig till.

Researchgate

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2020

2018

2017

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Forskargrupper

Chef för Nationellt kunskapscentrum för prioriteringar.

Uppdrag

Ledamot i följande forum;

  • Läkemedelsnämnden vid Tandvård och läkemedelsförmånsverket (TLV)
  • SBUs Vetenskapliga råd
  • Regionalt metodråd för sydöstra hälso- och sjukvårdsregionen
  • Koncernrådet för prioritering inom hälso- och sjukvård i Region Skåne
  • Prioriteringskommitté inom FORSS

Handleder även doktorander.

Utbildning

  • Fil kand. Företagsekonomi, sociologi och informationsbehandling, 1980
  • Fil dr. vid temainstitutionen (tema H), Linköpings universitet 1987
  • Docent i utvärdering av medicinsk teknologi vid temainstitutionen (tema H), Linköpings universitet, 1992. 
  • Professor vid Linköpings universitet i utvärdering av medicinsk teknologi särskilt hälsoekonomi, 2002.

Senaste publikationer
Visa/dölj innehåll

2020

2018

2017

Forskningsverksamhet
Visa/dölj innehåll

Forskningsverksamhet
Visa/dölj innehåll