Undersökningar av samverkan mellan psykosociala och biologiska faktorer med fysiska och psykiska symptom hos barn

Jag har varit verksam inom Barn- och ungdomspsykiatri, BUP, i Östergötland större delen av yrkeskarriären. Jag disputerade på en avhandling om familjeterapi som komplement till traditionell behandling vid svår astma hos barn.

Forskningsintresset är skärningspunkten mellan kropp och själ: Hur påverkar psykologiska faktorer kroppslig hälsa, och hur inverkar biologin på psykiskt välbefinnande? Då den viktigaste miljön under uppväxten är den egna familjen har intresset för barnets samspel med sina föräldrar och syskon, dvs det man benämner familjeinteraktion, varit i centrum. Likaså hur familjeterapi kan vara ett sätt att påverka barns psykiska och fysiska symptom.

I en longitudinell studie följdes barn med hög risk att utveckla allergisk sjukdom och vi studerade hur familjen påverkades av barnens sjuklighet.

Allergi och ADHD är exempel på tillstånd som både har en biologisk bakgrund, men också påverkas av psykosociala faktorer, och där symptomen i sin tur ger återverkningar på självbild och välbefinnande. Tillstånd där farmakologisk behandling ofta är framgångsrik, men psykologiska faktorer spelar roll för funktionsnivå och hälsa. 

Flera studier har genomförts där salivkortisol använts som biologisk stressmarkör tillsammans med olika psykosociala mått på stress och även undersökt läkemedelsanvändning inom BUP. Jag leder studier av omega-3 fettsyrors betydelse för utveckling av kognitiva och emotionella funktioner, och som behandling av ADHD. ”TUTI” (Tidig Upptäckt Tidig Insats) är en prospektiv, longitudinell studie av psykisk hälsa hos små barn på förskola, projektet ”Mera Koll” utvärderar kognitivt stöd för tids- och vardagsplanering till barn med ADHD.

En studie av hormonet oxytocins roll vid behandling av sömnproblem hos barn är under planering, liksom smärtupplevelse hos ungdomar med självskadebeteende. 

Jag är även en av de ansvariga för undervisningen i samtalskonst, Strimman, på läkarutbildningen vid Medicinska fakulteten.

PublikationerVisa/dölj innehåll

Publikationer i DiVA

2021

ForskningVisa/dölj innehåll

Relaterad forskningVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll