Framhjulsinducerad självnedsmutsning

Jag är postdoktor och ansvarar för ett stort tvåårigt industriprojekt som genomförs i ett samarbete med svensk fordonsindustri.

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utvärdera och kvantifiera förutsättningarna för att, i tidiga faser av ett fordonsprojekt, med hjälp av numeriska simuleringar virtuellt säkerställa lämplig placering av exteriöra sensorer som av fordonet används för autonom körning och aktiva säkerhetssystem när fordonet används i realistisk användarmiljö, d.v.s. i fallande regn eller på våta vägbanor. Om exteriöra sensorer blir våta eller smutsiga försämras funktionaliteten på system som förlitar sig på signaler från dessa sensorer, eller i värsta fall, slutar dessa system att fungera helt.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer resultera i följande: 1. Numeriska modeller som beskriver vattens beteende på ett roterande hjul, inklusive modellering av hjulrotation samt vattendynamik. 2. Robusthet- och känslighetsanalys av numeriska modeller för att säkerställa att modellerna är giltiga i verklig kundmiljö. 3. Detaljerad information rörande vattenspray i området närmast framhjulet. 4. Numeriska modeller som beskriver vattenspray från framhjulet. 5. Val av kopplingsapproach nödvändig för att fånga interaktioner mellan vatten och luft.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer genomföras genom experimentellt arbete, numerisk modellering samt numeriska simuleringar. Den första delen av projektet kommer fokusera på experimentellt arbete, då resultaten från detta arbete kommer ligga till grund för efterkommande utveckling av numeriska modeller samt simuleringar för att validera utvecklade numeriska modeller. Under hela projektet kommer fullskaliga fordon och/eller hjul användas.

Korta texter

Sociala medier

Linkedin

Publikationer

2021

2020

2019

Nyheter

Medarbetare vid avdelningen mekanisk värmeteori och strömningslära

Organisation