Undervisning

Medverkar i lärarprogrammet, främst inom området matematikdidaktik.

Forskning

Jag bedriver framförallt forskning inom det matematikdidaktiska fältet.