petga70

Peter Gahnström

Som innovationsrådgivare på LiU Innovation hjälper jag studenter, forskare och LiU-anställda att göra verklighet av sina idéer så de kommer till nytta ute i samhället. Detta gör jag med fokus på campus Norrköping och dess kunskapsområden.

LiU som en självklar del i Sveriges framtid

I min roll som innovationsrådgivare försöker jag inspirera och ge råd till alla på LiU som vill ta sin idé ut i samhället eller lansera på en marknad. I mitt uppdrag ingår även sociala innovationer, konst och kultur. Jag vill se att kunskapen från LiU kommer till nytta.

På LiU utbildad kulturproducent vid programmet Kultur, Samhälle och Mediegestaltning. Har sen 2006 varit engagerad i Norrköpings, Stockholms och Ölands kulturliv som arrangör eller utövare. Brinner starkt för Norrköpings potential och engagemang vilket är något jag tar med mig in i mitt arbete.

Mötet mellan universitet och samhälle/näringsliv är vad jag förespråkar mest. Det är där vi gör praktik av teori och lär oss hur och vad en målgrupp vill ha. En mycket viktig lärdom för att generera relevanta produkter, tjänster eller förbättringar. 

Sen starten på LiU Holding har jag fokuserat på värdet av att göra något själv, på sidan av studierna, hos studenter. Detta genom att vara närvarande i utbildningar med projektkurser och inte endast i kurser. Vi behöver ta med oss vetskapen att vi redan från årskurs ett har något att tillföra dem. Jag är övertygad att det är rätt väg att gå för att skapa en entreprenöriell kultur vid LiU, något som rustar studenterna för en framtid utanför akademin.

Erfarenhet

Fil.Kand 2014

Projektledare Föreningen Norden, 2012-2014

Styrelseledamot Föreningen Norden 2013-2014

Styrelsemedlem Makers of Norrköping 2015-nuvarande

Ledningsgrupp: Dekor/Konst/Kultur, Öland Roots 2010-nuvarande

Uppdrag

Makers of Norrköping: En förening för skapande med resurser och maskiner för den nyfikne (www.makersnkpg.se)

Sociala medier

Linkedin

Personlig hemsida

Förvandla din idé till verklighet

Medarbetare LiU Holding