Presentation

Jag är anställd på Region Östergötland och verksam på universitetslektorsnivå vid LiU och undervisar framför allt inom neurologi, motorisk kontroll och motorisk inlärning, och postural kontroll på grund- och avancerad nivå. Jag är också gästföreläsare på Göteborgs universitet inom samma områden. Jag handleder studenter på båda universitet i deras examensarbeten (kandidatnivå).

I min forskning utvärderar jag komplexa träningsbaserade interventioner inom neurologi. Jag är särskilt intresserad av att undersöka hur olika rehabiliteringsinterventioner kan förbättra det dagliga livet och livskvalitet hos personer med långvariga neurologiska sjukdomar, t ex stroke eller Parkinsons sjukdom. I synnerhet är jag intresserad av hur musikbaserade interventioner kan bidra till goda effekter. Förutom detta intresserar jag mig för hur den moderna tekniken (t ex appar och aktivitetsmätare) kan användas till att främja fysisk aktivitet med fokus på den äldre befolkningen.

Föreläsningar

Rytm och musik hjälper Parkinsonpatienter

Vid Linköpings universitet forskar man kring Ronnie Gardiner Method – en lekfull rytm- och musikbaserad träningsmetod. Metoden tränar simultankapaciteten genom komplicerade rörelser till takten av musiken. Simultankapacitet är en tankemässig förmåga som krävs för säker navigering i vår omvärld. Parkinsons sjukdom kan tidigt ge problem med denna förmåga, vilket bland annat ökar fallrisken.
Forskning i Framkant - 2018

Ronnie Gardiner method för parkinsonpatienter

Lunchföreläsning av Petra Pohl, med dr, leg fysioterapeut

Forskningens dag Region Östergötland

Interventionsstudie med rytm och musik för personer med Parkinsons sjukdom
2016-10-19

Om mig

CV

  • Sjukgymnastexamen, Linköpings universitet 2001
  • Kliniskt verksam på Neurologiska kliniken, US
  • Magisterexamen, Umeå universitet 2010
  • Medicine doktorsexamen, Umeå universitet 2015
  • Postdoktor Göteborgs universitet, 2016 

Undervisning

  • Fysioterapeutprogrammet

Publikationer

Utvalda publikationer

The Ronnie Gardiner Rhythm and Music Method – a feasibility study in Parkinson’s disease

Författare: Petra Pohl, Nil Dizdar (Dizdar Segrell), Eva Hallert

Publ 2013
Typ Artikel i tidskrift
Till publikationen

Experiences from a multimodal rhythm and music-based rehabilitation program in late phase of stroke recovery - A qualitative study

Författare: Petra Pohl, Gunnel Carlsson, Lina Bunketorp Kall, Michael Nilsson, Christian Blomstrand

Publ 2018
Typ Artikel i tidskrift
Till publikationen

Senaste publikationer

2018

Petra Pohl, Gunnel Carlsson, Lina Bunketorp Kall, Michael Nilsson, Christian Blomstrand

A qualitative exploration of post-acute stroke participants experiences of a multimodal intervention incorporating horseback riding

Ingår i PLoS ONE

Artikel i tidskrift

Petra Pohl, Gunnel Carlsson, Lina Bunketorp Kall, Michael Nilsson, Christian Blomstrand

Experiences from a multimodal rhythm and music-based rehabilitation program in late phase of stroke recovery - A qualitative study

Ingår i PLoS ONE

Artikel i tidskrift

2017

Marlene Sandlund, Dawn A. Skelton, Petra Pohl, Christina Ahlgren, Anita Melander-Wikman, Lillemor Lundin-Olsson

Gender perspectives on views and preferences of older people on exercise to prevent falls: a systematic mixed studies review

Ingår i BMC Geriatrics

Artikel i tidskrift

Medarbetare

Organisation