Presentation

Jag är anställd på Region Östergötland och verksam på universitetslektorsnivå vid LiU och undervisar framför allt inom neurologi, motorisk kontroll och motorisk inlärning, och postural kontroll på grund- och avancerad nivå. Jag är också gästföreläsare på Göteborgs universitet inom samma områden. Jag handleder studenter på båda universitet i deras examensarbeten (kandidatnivå).

I min forskning utvärderar jag komplexa träningsbaserade interventioner inom neurologi. Jag är särskilt intresserad av att undersöka hur olika rehabiliteringsinterventioner kan förbättra det dagliga livet och livskvalitet hos personer med långvariga neurologiska sjukdomar, t ex stroke eller Parkinsons sjukdom. I synnerhet är jag intresserad av hur musikbaserade interventioner kan bidra till goda effekter. Förutom detta intresserar jag mig för hur den moderna tekniken (t ex appar och aktivitetsmätare) kan användas till att främja fysisk aktivitet med fokus på den äldre befolkningen.

Föreläsningar
Visa/dölj innehåll

Rytm och musik hjälper Parkinsonpatienter

Vid Linköpings universitet forskar man kring Ronnie Gardiner Method – en lekfull rytm- och musikbaserad träningsmetod. Metoden tränar simultankapaciteten genom komplicerade rörelser till takten av musiken. Simultankapacitet är en tankemässig förmåga som krävs för säker navigering i vår omvärld. Parkinsons sjukdom kan tidigt ge problem med denna förmåga, vilket bland annat ökar fallrisken.
Forskning i Framkant - 2018

Ronnie Gardiner method för parkinsonpatienter

Lunchföreläsning av Petra Pohl, med dr, leg fysioterapeut

Forskningens dag Region Östergötland

Interventionsstudie med rytm och musik för personer med Parkinsons sjukdom
2016-10-19

Om mig
Visa/dölj innehåll

CV

  • Sjukgymnastexamen, Linköpings universitet 2001
  • Kliniskt verksam på Neurologiska kliniken, US
  • Magisterexamen, Umeå universitet 2010
  • Medicine doktorsexamen, Umeå universitet 2015
  • Postdoktor Göteborgs universitet, 2016 

Undervisning

  • Fysioterapeutprogrammet

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Utvalda publikationer

Petra Pohl, Nil Dizdar (Dizdar Segrell), Eva Hallert (2013)

Disability and Rehabilitation , Vol.35 , s.2197-2204 Vidare till DOI

Petra Pohl, Gunnel Carlsson, Lina Bunketorp Kall, Michael Nilsson, Christian Blomstrand (2018)

PLoS ONE , Vol.13 Vidare till DOI

Senaste publikationer

2018

2017

Medarbetare
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll