Min forskning

Mina övergripande forskningsområden är tvärsektoriell styrning, lokalt utvecklings- och strategiarbete, värderingar kring styrning av det offentliga och hur politikområden blir till och omformas.

Jag disputerade i ämnet offentlig förvaltning vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet i januari 2018.

För närvarande arbetar jag ett forskningsprojekt med fokus på kunskapsstyrning inom besöksnäringen, utifrån att kunskapsstyrning representerar en del av övergripande styridé. 

I min avhandling studerade jag offentliga aktörer med formell uppgift att arbeta tvärsektoriellt, såsom strateger, utvecklingsledare och samordnare, och hur dessa aktörer blir en del av den offentliga sektorns nya styrideal. 

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Publikationer i urval
Visa/dölj innehåll

Forskare jag samarbetar med
Visa/dölj innehåll

Nyhetsartiklar om studien
Visa/dölj innehåll

Mitt kunskapsfält
Visa/dölj innehåll