Min forskningsintressen sträcker sig från vetenskapsfilosofisk teori till empiriska fallstudier inom vetenskap och teknik.

Med bakgrund i kunskapsteori och vetenskapsteori för samhällsvetenskaper lägger jag fokus på den analytiska sociologins grundläggande frågor; beskaffenheten av mekanismbaserade förklaringar, handlingsteorins roll, och begreppsbildningen kring problemet med mikro- och makro-nivåer. Jag intresserar mig också för de utmaningar som uppkommer vid försök att integrera kognitionsvetenskap och biologi med samhällsvetenskaperna.

Publikationer

2016

Petri Ylikoski

Are We All Scientific Experts Now?

Ingår i Science & Education

Artikel, recension

Petri Ylikoski, Jaakko Kuorikoski

Self-interest, norms, and explanation

Ingår i Normativity and naturalism in the social sciences

Kapitel i bok, del av antologi

2015

Jaakko Kuorikoski, Petri Ylikoski

External Representations and Scientific Understanding

Ingår i Synthese

Artikel i tidskrift

Peter Hedström, Petri Ylikoski

Analytical sociology

Ingår i <em>International encyclopedia of social and behavioral sciences</em>

Kapitel i bok, del av antologi

Samverkan med andra forskare