Min forskningsintressen sträcker sig från vetenskapsfilosofisk teori till empiriska fallstudier inom vetenskap och teknik.

Med bakgrund i kunskapsteori och vetenskapsteori för samhällsvetenskaper lägger jag fokus på den analytiska sociologins grundläggande frågor; beskaffenheten av mekanismbaserade förklaringar, handlingsteorins roll, och begreppsbildningen kring problemet med mikro- och makro-nivåer. Jag intresserar mig också för de utmaningar som uppkommer vid försök att integrera kognitionsvetenskap och biologi med samhällsvetenskaperna.

PublikationerVisa/dölj innehåll

2020

2019

2017

2016

PublikationerVisa/dölj innehåll

2020

2019

2017

2016

Samverkan med andra forskareVisa/dölj innehåll