Min forskningsintressen sträcker sig från vetenskapsfilosofisk teori till empiriska fallstudier inom vetenskap och teknik.

Med bakgrund i kunskapsteori och vetenskapsteori för samhällsvetenskaper lägger jag fokus på den analytiska sociologins grundläggande frågor; beskaffenheten av mekanismbaserade förklaringar, handlingsteorins roll, och begreppsbildningen kring problemet med mikro- och makro-nivåer. Jag intresserar mig också för de utmaningar som uppkommer vid försök att integrera kognitionsvetenskap och biologi med samhällsvetenskaperna.

Samverkan med andra forskare

Publikationer

2016

Petri Ylikoski

Are We All Scientific Experts Now?

Ingår i Science & Education

Artikel, recension

Petri Ylikoski, Jaakko Kuorikoski

Self-interest, norms, and explanation

Ingår i Normativity and naturalism in the social sciences

Kapitel i bok, del av antologi

2015

Jaakko Kuorikoski, Petri Ylikoski

External Representations and Scientific Understanding

Ingår i Synthese

Artikel i tidskrift

Petri Ylikoski

Review of Process-Tracing Methods: Foundations and Guidelines, by Derek Beach and Rasmus Brun Pedersen

Ingår i Contemporary Sociology

Artikel, recension