Min forskningsintressen sträcker sig från vetenskapsfilosofisk teori till empiriska fallstudier inom vetenskap och teknik.

Med bakgrund i kunskapsteori och vetenskapsteori för samhällsvetenskaper lägger jag fokus på den analytiska sociologins grundläggande frågor; beskaffenheten av mekanismbaserade förklaringar, handlingsteorins roll, och begreppsbildningen kring problemet med mikro- och makro-nivåer. Jag intresserar mig också för de utmaningar som uppkommer vid försök att integrera kognitionsvetenskap och biologi med samhällsvetenskaperna.

Publikationer

2016

Petri Ylikoski

Are We All Scientific Experts Now?

Ingår i Science & Education

Artikel, recension

Petri Ylikoski, Jaakko Kuorikoski

Self-interest, norms, and explanation

Ingår i Normativity and naturalism in the social sciences

Kapitel i bok, del av antologi

2015

Petri Ylikoski

Review of Process-Tracing Methods: Foundations and Guidelines, by Derek Beach and Rasmus Brun Pedersen

Artikel, recension

Petri Ylikoski, Samuli Pöyhönen

Addiction-as-a-kind hypothesis

Artikel i tidskrift

Samverkan med andra forskare