Fotografi av Peter Yngve

Peter Yngve

Universitetsdirektör

Ingår i universitetsledningen. Deltar i arbetet med strategisk utveckling av frågor kopplade till styrning, ledning, beredning och uppföljning av arbetet utifrån vår vision och strategiska plan 2030 och i enlighet med beslutade verksamhetsmål.

Universitetsdirektör vid Linköpings universitet

Ansvarar för verksamhetsstöd, administration och myndighetsfrågor inom universitetet som helhet utifrån rollen som universitetets högsta administrativa chef. Universitetsdirektören är även chef för universitetsförvaltningen (UF) vilket innebär att leda, samordna och utveckla det gemensamma verksamhetsstödet utifrån universitetets strategier och mål.

Organisation