Presentation

Jag forskar på hur ny teknik kan användas för att de tidiga delarna design- och produktutvecklingsprocessen och hur detta påverkar utbildningen av designingenjörer. 
 

Twitter