Risker, marknader och undervisning

Bättre förståelse för riskerna i de finansiella marknaderna

Jag är doktorand på avdelningen produktionsekonomi och i min tjänst har jag dels forskning och dels undervisning. Gemensamt för de båda delarna är att de ska leda till bättre beslutsfattande i arbete som rör finansiella marknader.

Riskmätning i finansiella marknader

Målet med min forskning är att öka förståelse om de finansiella marknaderna och i synnerhet gällande riskhantering. Det finns otroligt mycket data tillgängligt och en stor utmaning är dels överblicka och dels använda all tillgänglig information. Ett sätt att sammanfatta alla data är med hjälp lokala volatilitetsytor, vilket indikerar risken i marknaden. I mitt forskningsprojekt mäter vi dessa ytor genom att lösa inversa optimeringsproblem.

Med dessa ytor är det sedan möjligt att analysera strukturer och mönster i de finansiella marknaderna och vår förhoppning är att detta kommer möjliggöra bättre beslutsfattande.

Undervisning inom finans

I min undervisningsroll undervisar jag både civilekonomer och civilingenjörer (både Teknisk fysik och elektroteknik (Y) samt Industriell Ekonomi (I)). Min undervisning sträcker sig över stora dela av de finansiella områdena: Riskhantering, derivatvärdering och förvaltning. Publikationer Visa/dölj innehåll

Om mig Visa/dölj innehåll

Utbildning

  • Teknisk fysik och elektroteknik med masterprofil inom finansiell matematik, Linköpings universitet 2015

Undervisning

  • TFYY51 - Ingenjörsprojekt (CDIO)
  • TPPE29 - Finansiella marknader och instrument (Master)
  • TPPE33 - Portföljförvaltning
  • TPPE53 - Finansiell värderingsmetodik
  • TPPE61 - Finansiell optimering
  • TATA62 - Projektkurs i tillämpad matematik
  • 722A11/730A35 - Portföljsvalteori samt derivatinstrument

 

Sociala medier

Linkedin

Linkedin (gruppsida)

Övrigt

Nominerad till priset Gyllene Moroten

En artikel om jobbet som doktorand Visa/dölj innehåll