Att förstå skapandet av klimatpolicy i Indien, Sydafrika och Brasilien

Under ett allt mer reellt hot om klimatförändringar blir det allt viktigare att i ökad grad engagera utvecklingsländer i utsläppsminskande åtgärder. Det bör dock ske på ett sätt som också respekterar deras överordnade målsättningar: att utvecklas, säkra energitillgångar och eliminera fattigdom. Jag är intresserad av att förstå hur dessa olika utmaningar hanteras nationellt och hur de bidrar till de globala klimatpolitiska målen.

Syftet med min avhandling är att förstå och jämföra hur nationellt anpassade utsläppsminskande åtgärder (Nationally Appropriate Mitigation Actions, NAMAs) tolkas i tre utvecklingsländer: Indien, Sydafrika och Brasilien. Dessa tre länder representerar stora demokratier och växande ekonomier, spridda över tre kontinenter. De har en historia av samarbete och har sedan 2009 konvergerat kring en gemensam position i FN:s klimatförhandlingar genom den så kallade BASIC-alliansen (Brasilien, Sydafrika, Indien och Kina). En närmare granskning av dessa länders respons, eller brist på sådan, till NAMAs krävs, inte minst för att förstå hur en framtida klimatregim kan komma att formas för att anpassas till dessa mycket olika, men också viktiga aktörer. 

Studien kommer huvudsakligen fokusera på inhemska faktorer som påverkar den strategi som dessa länder förbinder sig till i den internationella miljö som tillhandahålls av FN:s klimatkonvention. Detta kommer att bidra till förståelse för hur nationella intressen gemensamt upprättas på nationell nivå, men också varför vissa ideér fångas upp medan andra inte genomförs. Studien använder sig också av metoder från komparativ politik och teorier inom internationella relationer

Forskning

Publikationer

Handledare

CV

  • 2013 
    Doktorand Tema Miljöförändring, Linköpings universitet
  • 2006
    Post Graduate Diploma in Forestry Management (PGDFM), Indian Institute of Forest Management, India,; 
  • 2004
    Bachelor of Science, Panjab University, India 

Utmärkelser och priser

  • The International Climate Protection Fellowship offered by the Alexander Von Humboldt Foundation, Germany in 2010.

 


Följ @Prabhat1up på Twitter

/* Används denna fortfarande? */

Handledare

Relaterat innehåll