Förbättra miljömässig hållbarhet genom ledningsstrategier

Jag är doktorand vid avdelningen Logistik- och kvalitetsutveckling. Min forskning fokuserar på användningen av processledning för att förbättra miljömässig hållbarhet. En viktig del av min forskning är området grön logistik, speciellt inom godstransportsektorn. Min forskning fokuserar på ledningsutmaningar för att hantera och uppnå miljökrav. Forskningen innefattar både strategiska och operativa perspektiv inom företagen.

Undervisning

Undervisning är också en del av mina arbetsuppgifter på LiU.  Jag undervisar på olika kurser på mastersnivå inom Kvalitetsutveckling. Mer specifikt handlar min undervisning om processledning, statistisk processtyrning, Six Sigma och robust design.

 

Publikationer

2022

2021

2019

2018

2017

Forskning

Kollegor

Organisation