Jag är postdoktor vid Centrum för social och affektiv neurovetenskap (CSAN) där jag arbetar med Leah Mayo i Mayos forskargrupp. Jag är intresserad av att förstå rollen av dysregulerad stress och känslomässiga processer i etiologin av humör, ångest och traumarelaterade störningar. Min forskning fokuserar på att karakterisera effekterna av stress, trauma och andra riskfaktorer på hypotalamus-hypofys-binjurefunktionen (HPA). På CSAN kommer jag att lära mig psykofysiologiska metoder för att studera affektiva processer (t.ex. ansikts EMG) samt studera hur endocannabinoid-systemet interagerar med HPA-axeln för att reglera stress- och känslomässiga processer.

PublikationerVisa/dölj innehåll

ForskningVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll