Presentation

Jag är doktorand inom vetenskaplig visualisering. Mitt forskningsfokus ligger främst på att utveckla nya och förbättrade metoder på att visualisera tidsvarierande flödesfält, till exempel blodflöde, framförallt med visuella representationer, men på senare tid även med haptiska representationer. 

Jag fick min masterexamen i Medieteknik 2013 och gick från att vara student på Linköping Universitet till anställd som forskningsassistent. Sen 2014 jobbar jag som doktorand i gruppen Vetenskaplig visualisering på Medie- och informationsteknik, LiU.

Jag är även aktiv utvecklare och en av projektledarna av open source ramverket Inviwo: ett modernt ramverk för interaktive visualisering, använt av forskare runt om i världen.  

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2019

2018

2017

Torsten Gustafsson, Wito Engelke, Rickard Englund, Ingrid Hotz (2017) Concepts of Hybrid Data Rendering Proceedings of SIGRAD 2017, August 17-18, 2017 Norrköping, Sweden , s. 32-39

2016

Relaterad information
Visa/dölj innehåll