Presentation

Jag är doktorand inom vetenskaplig visualisering. Mitt forskningsfokus ligger främst på att utveckla nya och förbättrade metoder på att visualisera tidsvarierande flödesfält, till exempel blodflöde, framförallt med visuella representationer, men på senare tid även med haptiska representationer. 

Jag fick min masterexamen i Medieteknik 2013 och gick från att vara student på Linköping Universitet till anställd som forskningsassistent. Sen 2014 jobbar jag som doktorand i gruppen Vetenskaplig visualisering på Medie- och informationsteknik, LiU.

Jag är även aktiv utvecklare och en av projektledarna av open source ramverket Inviwo: ett modernt ramverk för interaktive visualisering, använt av forskare runt om i världen.  

Publikationer

2017

Torsten Gustafsson, Wito Engelke, Rickard Englund, Ingrid Hotz

Concepts of Hybrid Data Rendering

Ingår i Proceedings of SIGRAD 2017, August 17-18, 2017 Norrköping, Sweden

Konferensbidrag

2016

Rickard Englund, Sathish Kottravel, Timo Ropinski

A Crowdsourcing System for Integrated and Reproducible Evaluation in Scientific Visualization

Ingår i 2016 IEEE Pacific Visualization Symposium (PacificVis)

Konferensbidrag

Rickard Englund, Timo Ropinski, Ingrid Hotz

Coherence Maps for Blood Flow Exploration

Ingår i VCBM 16: Eurographics Workshop on Visual Computing for Biology and Medicine

Konferensbidrag

Rickard Englund, Timo Ropinski

Evaluating the perception of semi-transparent structures in direct volume rendering techniques

Ingår i Proceeding SA '16 SIGGRAPH ASIA 2016 Symposium on Visualization

Konferensbidrag

Jochen Jankowai, Rickard Englund, Timo Ropinski, Ingrid Hotz

Interactive 4D MRI blood flow exploration and analysis using line predicates

Ingår i Proceedings of SIGRAD 2016

Konferensbidrag

Relaterad information