Forskningsintressen

Kommunikation om visualiseringar i undervisning av molekylärbiokemi.

Kommunikation i undervisning av fysik och termodynamik.

Samtal och gester.

Publikationer
Visa/dölj innehåll