Företagsvärdering i teori och praktik

Min kompetens inom området företagsvärdering och finansiell analys har jag framför allt skaffat mig under 15 år som konsult. Dessa erfarenheter, tillsammans med aktuell teoribildning, försöker jag dela med mig av i min undervisning.

Jag har ägnat mer eller mindre hela mitt yrkesliv åt arbete med företagsvärderingar. Det började under rykande het IT-bubbla 2000 med arbete som konsult inom Corporate Finance på PwC. Nu fortsätter mitt arbete inom samma område som lärare på universitetet.

Företagsvärdering är ett område där teori och praktik ligger nära varandra. Under min tid som konsult var det inte sällan jag gick tillbaka till litteratur och forskning för att finna lösningar på praktiska problem. På samma sätt hittar jag i min nuvarande roll som lärare många praktiska exempel från mina tidigare erfarenheter som jag har nytta av i min undervisning.

En av de absolut viktigaste delarna vid arbete med en företagsvärdering är den finansiella analysen, så det är därför ett naturligt steg för mig att undervisa även inom detta område. En väl utförd företagsvärdering vilar alltid på en gedigen finansiell analys. 

Nyheter

Korta fakta

Undervisning

  • 722A33 Företagsvärdering och finansiering
  • 723G27 Finansiell planering
  • 722A45 Business Finance
  • 723G27/723G87 Finansiell styrning

Akademisk utbildning

  • Ekonomiemagister, Linköpings universitet, 1998