Administration inom avdelningen fluida och mekatroniska system

Mitt huvudsakliga uppdrag är att sköta administrationen och vara ett stöd för lärare, forskare och studenter.

Arbetsuppgifter

  • Administratör på avdelningen Fluida och mekatroniska system
  • Kursadministratör i ämnesområdets samtliga kurser
  • Administrativt ansvarig för samtliga examensarbeten inom avdelningen
  • Medverkar aktivt administrativt i en del av områdets forskningsprojekt
  • Medarrangerar avdelningens interna konferenser och möten
  • Medarrangerar avdelningens externa, nationella och internationella konferenser och workshops
  • Övrigt - viss ekonomiadministration och  reseadministration

Verksamhet nära migVisa/dölj innehåll