Forskning om interaktion mellan lärare och elev

Forskningen har särskild fokus på mottagarhandlingar

Avhandlingsprojektet undersöker samspelet mellan lärare – elev inom ramen för andra- och främmandespråksundervisning.