Presentation

Som lokalplanerare stöttar jag universitetets verksamheter genom planering inför ändringar såsom ombyggnader, tillbyggnader och nybyggnader vid våra campus. I mitt arbete är jag kontakten mellan verksamheten och fastighetsägaren. I projekten svarar jag för att verksamhetens och universitetets krav blir uppfyllda.

Arbetsuppgifter:

  • Lokalplanering/projekt
  • Tillgänglighetsfrågor

Externt nätverk:

  • Tillgänglighetsnätverk för universitet

Interna nätverk:

  • Resursgrupp med fokus på funktionsnedsättning (Funkisgruppen) – Lika Villkor