Uppdrag och nätverk

  • Ordförande för Systemägarstyrelsen
  • Medlem av styrgruppen för LiU International Summer Academy
  • Medlem av styrgruppen för LiU Elitidrott
  • UHR:s nätverk för studieadministrativa chefer
  • Universitetens nätverk för studieadministrativa chefer
  • Ladokkonsortiets nätverk för objektägare av Ladok
  • Representerar LiU i Ladoks ägarkonsortium

Studentavdelningen

Relaterat innehåll

Utbildning vid Linköpings universitet