Stöd i studieadministrativa frågor

Som avdelningschef och studieadministrativ chef ansvarar jag för Studentavdelningen. Jag och mina medarbetare erbjuder ett professionellt och ändamålsenligt stöd i studieadministrativa frågor

Uppdrag och nätverk
Visa/dölj innehåll

 • Leder ledningsgruppen för Studentavdelningen
 • Ordförande för Systemägarstyrelsen
 • Medlem av styrgruppen för projektet Campus LiU
 • Medlem av styrgruppen för projektet Nytt Ladok på LiU (Ladok3)
 • Medlem av styrgruppen för projektet Digitala examinationer
 • Medlem av styrgruppen för LiU Elitidrott
 • UHR:s nätverk för studieadministrativa chefer
 • Universitetens nätverk för studieadministrativa chefer
 • Ladokkonsortiets nätverk för objektägare av Ladok
 • Universitetsdirektörens ledningsgrupp (UDL)
 • Representerar LiU i Ladoks ägarkonsortium

Enhetschefer Studentavdelningen
Visa/dölj innehåll

Studentavdelningen
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll

Utbildning vid Linköpings universitet
Visa/dölj innehåll