Fotografi av Robert Hällqvist

Robert Hällqvist

Industridoktorand på avdelningen för fluida och mekatroniska system.

Presentation

Jag är industridoktorand på avdelningen för fluida och mekatroniska system. Jag har en huvudsaklig bakgrund inom modellering och simulering (M&S) av olika grundflygplansystem. Min forskning handlar om effektiva och standardiserade metoder för att simulera, validera, och integrera, modeller i  simulatorer.

Publikationer

2023

Robert Braun, Robert Hällqvist, Dag Fritzson (2023) Transmission line modeling co-simulation with distributed delay-size control using steady-state identification Engineering with Computers Vidare till DOI
Robert Hällqvist, Magnus Eek, Robert Braun, Petter Krus (2023) Toward Objective Assessment of Simulation Predictive Capability Journal of Aerospace Information Systems Vidare till DOI
Robert Hällqvist (2023) On the Realization of Credible Simulations in Aircraft Development: Efficient and Independent Validation Enabled by Automation

2022

Robert Hällqvist, Raghu Chaitanya Munjulury, Robert Braun, Magnus Eek, Petter Krus (2022) Realizing Interoperability between MBSE Domains in Aircraft System Development Electronics, Vol. 11, Artikel 2901 Vidare till DOI

2021

Robert Hällqvist, Robert Braun, Magnus Eek, Petter Krus (2021) Optimal Selection of Model Validation Experiments: Guided by Coverage Journal of Verification, Validation and Uncertainty Quantification, Vol. 6 Vidare till DOI

Publikationer