Presentation

Jag är industridoktorand på avdelningen för fluida och mekatroniska system. Jag har en huvudsaklig bakgrund inom modellering och simulering (M&S) av olika grundflygplansystem. Min forskning handlar om effektiva och standardiserade metoder för att simulera, validera, och integrera, modeller i  simulatorer.

Publikationer

2023

2022

2021

Publikationer