Verksam vid Avdelningen för socialt arbete

Jag undervisar bland annat om etnicitets- och migrationsteori, socialt arbete ur ett etnicitets- och migrationsperspektiv, den sociala barnavården, välfärdsstatens förändringar och kvalitativa forskningsmetoder.

PublikationerVisa/dölj innehåll

PublikationerVisa/dölj innehåll

Publikationer

2021

Magnus Dahlstedt, Helena Colliander, Maria Rydell, Sabine Gruber (2021) Språket som nyckel Utbildning i migrationens tid , s. 43-68
Torun Elsrud, Sabine Gruber, Anna Lundberg (2021) Inledning Rättssäkerheten och solidariteten - vad hände? , s. 9-21

2020

ForskningVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll

Medverkan i mediaVisa/dölj innehåll

UndervisningVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll