Verksam vid Avdelning Socialt arbete

Jag undervisar bland annat om etnicitets- och migrations teori, socialt arbete ur ett etnicitets- och migrationsperspektiv, den sociala barnavården, välfärdsstatens förändringar och kvalitativa forskningsmetoder.

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2020

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Undervisning
Visa/dölj innehåll

Forskning
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Publikationer i urval
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll