Verksam vid Avdelning Socialt arbete

Jag undervisar bland annat om etnicitets- och migrations teori, socialt arbete ur ett etnicitets- och migrationsperspektiv, den sociala barnavården, välfärdsstatens förändringar och kvalitativa forskningsmetoder.

Undervisning

Forskning

Nyheter

Publikationer

2017

Sabine Gruber

Migration: national welfare institutions : Doulas and border workers in obstetric care in Sweden

Ingår i Social work in a glocalised world

Kapitel i bok, del av antologi

Sabine Gruber, Anna Bredström

Närvarande och frånvarande fäder.: Intersektionella perspektiv på jämställdhetsstrategier i svensk mödravård

Ingår i Tidskrift för Genusvetenskap

Artikel i tidskrift

2015

Sabine Gruber

Kulturkompetens i institutionsvård för barn och unga

Ingår i Socialt arbete och migration

Kapitel i bok, del av antologi

Relaterat innehåll