Verksam vid Avdelningen för socialt arbete

Jag undervisar bland annat om etnicitets- och migrationsteori, socialt arbete ur ett etnicitets- och migrationsperspektiv, den sociala barnavården, välfärdsstatens förändringar och kvalitativa forskningsmetoder.

PublikationerVisa/dölj innehåll

PublikationerVisa/dölj innehåll

Publikationer

2021

Torun Elsrud, Sabine Gruber, Anna Lundberg (2021) Inledning Rättssäkerheten och solidariteten - vad hände? , s. 9-21

2020

Sabine Gruber, Magnus Dahlstedt (2020) Inledning Metoder för forskning i socialt arbete. , s. 11-19

ForskningVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll

Medverkan i mediaVisa/dölj innehåll

UndervisningVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll