Verksam vid Avdelning Socialt arbete

Jag undervisar bland annat om etnicitets- och migrations teori, socialt arbete ur ett etnicitets- och migrationsperspektiv, den sociala barnavården, välfärdsstatens förändringar och kvalitativa forskningsmetoder.

Undervisning

Forskning

Nyheter

Publikationer

Publikationer i urval

Kontrollerade unga: Tvångspraktiker på institution

Författare: Sabine Gruber, Sofia Enell, Maria Andersson Vogel

Publ 2018
Typ Bok
Till publikationen

Brandväggar och det sociala arbetets professionsetik

Författare: Sabine Gruber, Anna Lundberg, Erica Righard

Publ 2018
Typ Kapitel i bok, del av antologi
Till publikationen

Statens särskilda ungdomshem som emotionellt täta platser

Författare: Sabine Gruber, Kamila Biszczanik

Publ 2018
Typ Kapitel i bok, del av antologi
Till publikationen

Relaterat innehåll