Verksam vid Avdelning Socialt arbete

Jag undervisar bland annat om etnicitets- och migrations teori, socialt arbete ur ett etnicitets- och migrationsperspektiv, den sociala barnavården, välfärdsstatens förändringar och kvalitativa forskningsmetoder.

Undervisning

Forskning

Nyheter

Publikationer

2018

Sabine Gruber, Kamila Biszczanik

Statens särskilda ungdomshem som emotionellt täta platser

Ingår i Gränsöverskridande socialt arbete

Kapitel i bok, del av antologi

Sabine Gruber, Anna Lundberg, Erica Righard

Brandväggar och det sociala arbetets professionsetik

Ingår i Manifest

Kapitel i bok, del av antologi

2017

Sabine Gruber

Migration: national welfare institutions : Doulas and border workers in obstetric care in Sweden

Ingår i Social work in a glocalised world

Kapitel i bok, del av antologi

Relaterat innehåll