Arbete för människors möjligheter till livslångt lärande

Som chef för LiU Uppdragsutbildning vill jag bidra till att LiU ska möjliggöra ett livslångt lärande för människor.

Jag har arbetat med undervisning, forskning och administrativa uppdrag på Linköpings universitet i många år - som adjunkt, doktorand, universitetslektor, föreståndare för Centrum för människa, teknik, samhälle (CKS) och biträdande föreståndare för Centrum för kommunstrategiska studier (CKS). Nu är jag koordinator och chef för LiU Uppdragsutbildning. Hela tiden har mitt intresse för människors lärande, arbete och samarbete på arbetsplatsen funnits med. Sedan ungefär tio år är ett dominerande inslag i mitt arbete att samverka med aktörer utanför akademin för erfarenhetsutbyte och gemensam kunskapsutveckling. 

LiU Uppdragsutbildning

LiU Uppdragsutbildning samarbetar med och ger stöd åt våra institutioner och fakulteter i arbetet med uppdragsutbildning, som vilar på vetenskaplig grund och ska svara mot de kunskapsbehov som finns inom olika sektorer i samhället.

LiU Uppdragsutbildning ska fungera som en länk mellan vårt lärosäte och offentlig sektor, företag och andra organisationer som är intresserade av kompetensutveckling för sina anställda eller medlemmar. LiU Uppdragsutbildning samverkar med uppdragsgivare för att vi tillsammans ska stärka förmågan att analysera nuvarande och framtida kompetensbehov inom olika sektorer i samhället. Utifrån sådana analyser kan LiU utforma och erbjuda uppdragsutbildning som både är intressant för individen och har hög samhällsrelevans.

Som chef för LiU Uppdragsutbildning vill jag bidra till att enheten ska fungera som ett kompetent stöd för institutionerna och fakulteterna i deras arbete med uppdragsutbildning. Det gör vi bland annat genom att:

  • vara en kontakt för individer och organisationer som är intresserade av uppdragsutbildning vid LiU
  • tillhandahålla information om uppdragsutbildning vid LiU
  • initiera och delta i dialoger mellan institutioner och uppdragsgivare för att utforma uppdragsutbildning som vilar på vetenskaplig grund och svarar mot deltagarnas behov
  • ansvara för administration, ekonomi, juridik och upphandling i relation till uppdragsutbildning