Arbete för människors möjligheter till livslångt lärande

Mitt uppdrag är att bidra till att LiU ännu mer än idag ska kunna möjliggöra ett livslångt lärande för människor.

Jag har arbetat med undervisning, forskning och administrativa uppdrag på Linköpings universitet i många år - som adjunkt, doktorand, universitetslektor, föreståndare för Centrum för människa, teknik, samhälle (CKS), biträdande föreståndare för Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) och chef för LiU Uppdragsutbildning. Hela tiden har mitt intresse för människors lärande, arbete och samarbete på arbetsplatsen funnits med. Sedan femton år är ett dominerande inslag i mitt arbete att samverka med aktörer utanför akademin för erfarenhetsutbyte och gemensam kunskapsutveckling. 

Nu leder jag ett projekt som, på rektors uppdrag, ska bidra till att LiU får en långsiktigt hållbar strategi och organisation för arbetet med utbildning för det livslånga lärandet.