Samordnare

Jag arbetar främst mot avdelningen för Diagnostik och Specialistmedicin (DISP).

Mina arbetsuppgifter

  • Bokslut
  • Budget
  • Uppföljning och analys
  • Ekonomiska kalkyler 
  • Projektredovisning
  • Ekonomisk rapportering