Presentation

Min forskning fokuserar på lösningsbearbetade metalloxid- och metallhalogenperovskit tunna filmer, från både föregångarlösningar och kolloidala nanokristaller, och deras tillämpningar i optoelektroniska enheter inklusive solceller, ljusdioder (LED), detektorer och tunnfilmstransistorer .

Jag har ägnat mig åt framväxande solceller och lysdioder av metallhalogenidperovskit och fokuserat på att förbättra enheternas driftsstabilitet.

Dessutom har jag stor erfarenhet av att designa och optimera tunnfilmsegenskaper hos metalloxidskikt i solceller och lysdioder, i syfte att förbättra gränsytans kontakter och mildra deras negativa effekter på effektiviteten samt stabiliteten hos optoelektroniska enheter.

Publikationer Visa/dölj innehåll

2022

2021

Yatao Zou, Pengpeng Teng, Weidong Xu, Guanhaojie Zheng, Weihua Lin, Jun Yin, Libor Kobera, Sabina Abbrent, Xiangchun Li, Julian A. Steele, Eduardo Solano, Maarten B. J. Roeffaers, Jun Li, Lei Cai, Chaoyang Kuang, Ivan G. Scheblykin, Jiri Brus, Kaibo Zheng, Ying Yang, Omar F. Mohammed, Osman M. Bakr, Tönu Pullerits, Sai Bai, Baoquan Sun, Feng Gao (2021) Manipulating crystallization dynamics through chelating molecules for bright perovskite emitters Nature Communications , Vol. 12 Vidare till DOI

Utvalda publikationer

Forskning Visa/dölj innehåll

Nyheter Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll