Presentation

Jag är verksam som lärare och forskare i medicinsk pedagogik. Fältet handlar bland annat om lärande inom hälsoprofessionernas grundutbildning. Det erfarenhetsbaserade lärandet ligger mig varmt om hjärtat och simuleringsbaserat lärande är ett sätt att arbeta med det.

I min forskarutbildning använde jag kvalitativ och kvantitativ metod för att skapa kunskap om hur digitala patientscenarier, så kallade virtuella patienter, kan användas för lärande. Jag ser möjligheter att utveckla tekniken och pedagogiken kring dessa pedagogiska redskap ännu mer.

Patientscenarier kan också simuleras i rummet i fullskalesimulering. Denna undervisningsform är intressant bland annat för träning av interprofessionella kompetenser vilket vi ser på Clinicum, där simuleringsbaserat lärande tillämpas med sjuksköterske- och läkarstudenter.

Mitt engagemang för forskningsfältet medicinsk pedagogik är mycket stort och jag vill gärna bidra till ökad systematisk kunskap i fältet. Dels för egen förkovran och dels för att stärka blivande forskare att bygga kunskapsbas för framtida utveckling av hälso- och sjukvården. Därför har jag skaffat ett nätverk av forskare och engagerar mig i egen forskning, artikelgranskning, och handledning.

Jag är föreståndare för enheten Clinicum. På Clinicum samlas fakultetens resurser för färdighetsträning, visualisering och lab. Denna enhet bidrog till att fakulteten 2017 erhöll ett internationellt erkännande för excellens i simuleringsbaserat lärande, ASPIRE award.  

Jag är även kursansvarig i fyra masterkurser i medicinsk pedagogik och basgruppshandledare i IPL1 och läkarprogrammets K1. 

Om mig

Forskningsprojekt

Pågående forskning rör bedömning av interprofessionell kompetens, interprofessionell simulering  och kliniskt resonemang med virtuella patienter.

 • "Learning in virtual health environments”
  PI: Madeleine Abrandt Dahlgren, finansierat av Marcus och Amalia Wallenbergs stiflelse. Jag leder en delstudie om interprofessionellt lärande med virtuella patienter.
 • "Interprofessionellt lärande I bensårsutbildning: färdighetsträning, virtuella patientfall och reflekterande diskussion"
  I samarbete med Desiree Wiegleb Edström, Karolinska Institutet.
 • ”Virtuella patientfall för flexibel egenträning i professionsutbildning”
  Medverkande: Katarina Berg, Karin Björnström Karlsson
 • ”Mot en stärkt förståelse av, och redskap för bedömning av interprofessionell kompetens”
  Medverkande: Pia Tingström, Ann Catrine Eldh, Tove Törnqvist, Mattias Ekstedt

Handledning

 • Huvudhandledare för Anne Friman, disputation 2017 (Karolinska Institutet) på avhandlingen: "Samverkan och lärande kring sårbehandling: erfarenheter från olika professionsperspektiv i primärvård och utbildning".
 • Nuvarande biträdande handledare för Mikael Nilsson vid KI. (Huvudhandledare: Jan Östergren).

Övriga uppdrag

 • Associate editor i tidskriften BMC Medical Education.
 • Medlem i AMEE research committee.
 • Återkommande granskare (ett 50-tal artiklar) i tidskrifter som: Medical Education, Advances in Health Sciences Education, BMC Medical Education, JMIR Medical Education, Nurse Education Today.

Organisation

Publikationer

2018

Samuel Edelbring, Madeleine Abrandt Dahlgren, Desiree Wiegleb Edstrom

Characteristics of two questionnaires used to assess interprofessional learning: psychometrics and expert panel evaluations

Ingår i BMC Medical Education

Artikel i tidskrift

2017

Samuel Edelbring, Katarina Karlsson, Frida Meyer, Éva Tamás

Utvärdering av IPL-simulering på Clinicum: Simuleringsdag ”Akuta situationer” för sistaårsstudenter från sjuksköterske- och läkarprogrammen HT 2016

Rapport

Sofia Nyström, Johanna Dahlberg, Samuel Edelbring, Håkan Hult, Madeleine Abrandt Dahlgren

Continuing professional development: pedagogical practices of interprofessional simulation in health care

Ingår i Studies in Continuing Education

Artikel i tidskrift

Anne Friman, Desirée Wiegleb Edström, Samuel Edelbring

Attitudes and perceptions from nursing and medical students towards the other profession in relation to wound care

Ingår i Journal of Interprofessional Care

Artikel i tidskrift

Cecilia Escher, Hans Rystedt, Johan Creutzfeldt, Lisbet Meurling, Sofia Nyström, Johanna Dahlberg, Samuel Edelbring, Torben Nordahl Amorøe, Håkan Hult, Li Felländer-Tsai, Madeleine Abrandt Dahlgren

Method matters: impact of in-scenario instruction on simulation-based teamwork training

Ingår i Advances in Simulation

Artikel i tidskrift