sargl16

Sara Glaas

Jag är kommunikationsansvarig för LiU Holding ABs olika enheter och dotterbolag. På LiU Holding arbetar vi med allt ifrån idé- och investeringsstöd för studenter, forskare och anställda vid LiU till samverkan mellan LiU och det omgivande samhället.

Ett nytänkande och attraktivt LiU

Vi på LIU Holding ska medverka till att idéer baserad på kunskap vid LiU kommer till nytta i samhället. Vi ska föra ut allt det goda som finns på universitetet och koppla det till nyttiggörande, lika väl som att vi ska matcha externa behov med universitetets verksamheter. I förlängningen ska vi vara med och bygga ett konkurrenskraftigt, nytänkande och attraktivt LiU.

I min roll som kommunikationsansvarig handlar det om att tydliggöra och synliggöra den stöttning våra olika verksamheter kan bidra med inom ramen för vårt uppdrag. En stor del handlar om att öka kännedomen om vår verksamhet. Vi ska vara närvarande hos våra målgrupper, fysiskt och digitalt.

Tidigare uppdrag som kommunikationsansvarig, PR-konsult och projektledare inom både statlig, kommunal och privat verksamhet har gett mig en bred förståelse för olika typer av kommunikationsutmaningar. LiU Holdings verksamhet är bred, uppdraget som kommunikationsansvarig omfattande men väldigt spännande och utmanande. Här finns utrymme att skapa och testa nya vägar då miljön är väldigt kreativ och stimulerande.

Visa/dölj innehåll

Utbildning

Medie- och kommunikationsvetenskap, Umeå Universitet 1997 -1998

Civilekonom, inriktning marknadsföring, Linnéuniversitetet 1998 – 2001

Journalistik, Poppius Journalisthögskola 2008

Anställningar

Kommunikationsansvarig Cleantech Östergötland 2008-2015

Kommunikationsansvarig Mjärdevi Science Park 2007-2008

Informatör/Projektledare, Linköpings universitet 2006-2007

Marknadskommunikatör Sectra 2005-2006

PR-konsult Erichs Communications 2002-2005

Kunskap till nytta
Visa/dölj innehåll

Medarbetare LiU Holding
Visa/dölj innehåll