Mästare och universitetsadjunkt i möbeltapetsering

Född 1977 i Stockholm.

Efter mer än 20 år inom tapetseraryrket så finner jag det ännu mer intressant och mer flerdimensionellt nu än vad jag gjorde i början. Jag har arbetat på Carl Malmsten Furniture Studies sedan 2003.

Utöver min lärartjänst så driver jag min egen tapetserarverksamhet där jag utfört arbeten i både stor och liten skala, från prototyparbeten tillsammans med möbeldesigners till restauranginredningar och stoppmöbelskonservering. 

Jag brinner särskilt för tapetserararbeten och tekniker som utförts efter industrialismens intåg och hoppas att kunna utveckla och förvalta denna kunskap. Vår utbildning ger idag en annan ingång i vår yrkesproblematik än en ren yrkesutbildning och den utvecklingen är spännande att vara delaktig i.