Analys av komplexa sociala sekvensdata

Min forskning vid IAS fokuserar på att tillämpa och utveckla metoder för analys av social sekvensdata, särskilt longitudinella registerdata om segregering. Mitt metodarbete handlar om att kombinera sekvensanalys och probabilistisk modellering för komplexa sociala sekvensdata. Jag är också inblandad i studier om enskilda bostadsbanor och stadsdelegation samt livsrekord av politiska kandidater.

Nuvarande forskning

Mitt metodarbete fokuserar på att kombinera sekvensanalys och probabilistisk modellering och utveckla metoder för att simulera komplexa sociala sekvensdata t.ex. bostads-, sysselsättnings- och familjebanor som studeras parallellt i syfte att undersöka effekter av interventioner på individernas banor.

Förutom det metodiska arbetet samarbetar jag med Juta Kawalerowicz om att analysera livshistorier av politiska kandidater och med Benjamin Jarvis på bostadsbanor och kvarterssegregation.

Tidigare forskning

Jag avslutade min doktorand i statistik vid Jyväskylä universitet i Finland 2016. I min avhandling jämförde jag olika statistiska metoder - sekvensanalys, händelseshistorieanalys och dolda Markov-modeller - för analys av komplexa livsförloppsdata. Dessa metoder beskrivs och testades med empiriska analyser, till exempel för att studera vilka typer av familje- och karriärbanor som är typiska och vilka atypiska för att hitta föreningar mellan individernas barndomsegenskaper och deras framtida partnerskapstrafik och att komprimera information över olika livsdomäner till mer allmänna livssteg.

Förutom avhandlingen resulterade avhandlingen i ett R-paket som heter seqHMM. Det är öppen programvara för analys och visualisering av kategoriska sekvensdata med blandning av dolda Markov-modeller.

Efter min doktorandtjänstgöring arbetade jag som postdoktor i gruppen Multigenerational Demography i Sociologiska institutionen vid Oxford University som arbetar med överföring av utbildning. Min forskning var inriktad på pedagogisk reproduktion och rollen som barndomsfamiljhändelser i den multigenerationella överföringen av utbildning.

Senaste publikationer

2016

Satu Helske, Jouni Helske, Mervi Eerola

Analysing Complex Life Sequence Data with Hidden Markov Modelling

Ingår i Proceedings of the International Con-ference on Sequence Analysis and Related Methods, Lausanne, June 8-10,2016, pp 209-240

Konferensbidrag

Mervi Eerola, Satu Helske

Statistical analysis of life history calendar data

Ingår i Statistical Methods in Medical Research

Artikel i tidskrift

2015

Satu Helske, Fiona Steele, Katja Kokko, Eija Räikkönen, Mervi Eerola

Partnership formation and dissolution over the life course: applying sequence analysis and event history analysis in the study of recurrent events

Ingår i Longitudinal and life course studies

Artikel i tidskrift

Mer om IAS