Presentation

Jag fick min M.S. examen i polymerkemi och fysik på Qingdao University of Science and Technology (QUST) i juni 2015. Under min magisterexamen deltog jag i ett samarbete mellan Institute of Chemistry, Chinese Academy of Sciences (ICCAS) och QUST.
 
Min forskning i ICCAS gick ut på att ta fram hybridmaterial av organiska och ickeorganiska material i lager med goda termoelektriska egenskaper. Sedan utvecklade vi en ny strategi för att tillverka polypyrrol/grafen-nanokompositer och studerade deras morfologi och termoelektriska egenskaper.
 
I augusti 2015  anslöt jag mig till Institutionen för teknik och naturvetenskap, Linköpings universitet, där jag arbetar som doktorand i Laboratoriet för Organisk Elektronik.

Just nu är min forskning fokuserad på organiska termoelektriska material för att ta fram enheter med goda termoelektriska egenskaper och utforska nya applikationer.

Publikationer

2014

Shaobo Han, Wentao Zhai, Guangming Chen* and Xin Wang*.
Morphology and thermoelectric properties of graphene nanosheets enwrapped with polypyrrole
RSC Advances, 2014, 4, 29281.
 
Shaobo Han, Yang Feng, Guangming Chen* and Jianjun Wang.
Facile preparation of composites composed of high performance thermoplastic and difficult-to-process functional polymer
RSC Advances, 2014, 4, 31874.

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll