Komparativ socialpolitik, bostadssegregation och kvantitativa metoder

Jag är postdoktor på REMESO, sedan september 2015. Jag disputerade i Europeiska Urbana och lokala studier vid Milan-Bicocca universitetet 2008 (i Italien) och i Social Arbete vid Linnéuniversitetet 2015 (i Sverige).

Hur har de senare årens nedskärningar i den svenska välfärdsstaten påverkat inkomstklyftorna? Vilka grupper drabbades mest av dessa institutionella förändringar? Vad blev effekten av dessa förändringar inom städer i termer av bostadssegregation? Men vad menar vi egentligen med ”bostadssegregation”? Och varför ses det som ett problem?


Min forskning följer två sammanlänkade spår. Den ena är forskning om den svenska välfärdsstaten i ett jämförande perspektiv. Jag är speciellt intresserad av hur den svenska välfärdsstatens institutionella förändringar under de senaste decennierna påverkade skillnader i levnadsvillkor mellan sociala och etniska grupper. Det andra spåret är forskning inom urban sociologi, med fokus på bostadssegregation. Här är jag intresserad av att förstå hur välfärdsstatens förändringar påverkade socio-spatial polarisering och etnisk bostadssegregation inom svenska städer.

I min nuvarande forskning undersöker jag hur etnisk kategorisering skapar forskares och beslutsfattares förståelse av bostadssegregation som ett socialt problem. I ett annat pågående projekt jämför jag konsekvenser av 90-talets ekonomiska kris på inkomstskillnader och segregation i de svenska storstäderna med motsvarande konsekvenser av den senaste globala finanskrisen.

Publikationer

2018

Simone Scarpa, Carl-Ulrik Schierup

Who Undermines the Welfare State? Austerity-Dogmatism and the U-Turn in Swedish Asylum Policy

Ingår i Social Inclusion

Artikel i tidskrift

2016

Simone Scarpa

Looking beyond the neighbourhood: income inequality and residential segregation in Swedish metropolitan areas, 1991–2010

Ingår i Urban geography

Artikel i tidskrift

Simone Scarpa

The local welfare system as a scale question

Ingår i <em>Combating poverty in local welfare systems – active inclusion strategies in European cities</em>

Kapitel i bok, del av antologi

Simone Scarpa

Immigration policy regimes, welfare states and urban inequality patterns: A comparison between Malmo and Genoa

Ingår i European Urban and Regional Studies

Artikel i tidskrift

Scarpa Simone

The local welfare system as a scale question.

Ingår i <em>Combating poverty in local welfare systems </em>

Kapitel i bok, del av antologi

2015

Simone Scarpa

The Rescaling of Immigration and the Creation of “Areas of Outsiderness” in Sweden. The Case of Landskrona

Ingår i , Sociologica

Artikel i tidskrift

Simone Scarpa

The Swedish Model during the International Financial Crisis: Institutional Resilience or Structural Change?

Ingår i <em>The European Social Model Adrift. Europe, Social Cohesion and the Economic Crisis</em>

Kapitel i bok, del av antologi

Simone Scarpa

The Swedish Model during the International Financial Crisis: Institutional Resilience or Structural Change?

Ingår i The European Social Model Adrift

Kapitel i bok, del av antologi