Artificiell intelligens med inriktning på klassisk planering

Jag är forskare inom artificiell intelligens med fokus på att förena automatisk planering och djupinlärning.

Mitt forskningsintresse är artificiell intelligens med fokus på klassisk planering. Jag undersöker för närvarande användningen av djupinlärning för att automatiskt hitta generella strategier som löser planeringproblem från samma domän. Detta är viktigt eftersom traditionella planeringssystem inte kan lära sig från erfarenhet och konsekvensen är att de inte skalar till stora problem.

CV i korthet

Utbildning

Jag utbildade mig vid Linköpings universitet, där jag tog kandidatexamen och magisterexamen i datavetenskap 2010 och 2012, respektive, och jag tog doktorsexamen 2017. 

Arbete

Efter studierna arbetade jag i industrin ett tag innan jag återvände till forskningsvärlden som postdoktor när labbet grundades.

Utmärkelser

Mitt arbete i detta labb har fått flera viktiga utmärkelser, såsom:Publikationer

2022

2021

2017

2016

Om avdelningen

Kollegor vid AIICS

Om institutionen