Fotografi av Sofia Häyhtiö

Sofia Häyhtiö

Forskningsassistent

Forskningsassistent i Asylkommissionen, under professor Anna Lundbergs ledning i projektet "Insamling av forskningsdata för granskning av lagstiftning, lagtillämpning och rättssäkerhet för människor som sökte asyl i Sverige under perioden 2015–2017".

OrganisationVisa/dölj innehåll