Jag är doktorand i pedagogik med inriktning på vuxnas lärande, samt knuten till Mimer - Nationellt program för folkbildningsforskning. I mitt avhandlingsarbete intresserar jag mig för hur engagemang för global rättvisa tar sig uttryck i folkhögskolans transnationella kurser. Jag undersöker också hur den här typen av kurser historiskt har vuxit fram samt hur de kan förstås i samtiden. Arbetet är tvärvetenskapligt samt kulturteoretiskt inspirerat. 


Sedan tidigare har jag en master i Samhälls– och kulturanalys från Linköpings universitet och har även studerat fristående kurser i spanska och psykologi samt gått på Nordens folkhögskola Biskops Arnö.

Forskningsgrupper och nätverk 

Avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande 

Mimer – Swedish Network for Research on Popular Education 

Nordiska doktorandnätverket för folkbildningsforskning 

Plats, rum och utbildningsgeografier, Stockholms universitet 

CRWS HUB Linköping SWERA (Swedish Educational Research Association) doktorandråd   

Undervisning 

Folkhögskollärarprogrammet 

Fristående kursen Folkbildning och globalisering   

CV 

Master i samhälls- och kulturanalys 2013


Publikationer
Visa/dölj innehåll