Min forskning

System-av-System (SoS) består av enskilda system som samarbetar för att nå nya förmågor som de enskilda systemen inte klarar på egenhand. Ofta, om inte alltid, ingår också människor i dessa system i form av beslutsfattare, intressenter eller motsvarande.

Ett exempel på SoS är en räddningsorganisation som har flera system tillhanda (helikoptrar, båtar, fordon) som genom ett styrande organ samarbetar för att klara av räddningsuppdraget. Hela vår värld är sammansatt av olika SoS där allt från samhällets vitala funktioner som sjukvård, försvarsmakt och infrastruktur till mer decentraliserade funktioner som trafiksystem och internet ingår. Kunskap om hur man förutspår och hanterar SoS är extra viktigt när våra system blir allt mer integrerade, och autonoma system ska samverka med icke-autonoma system.

Min forskning handlar om att hitta en metodik för att modellera och analysera SoS på flera nivåer och med rätt modellkomplexitet. Jag arbetar främst med agent-baserad modellering på de höga nivåerna i SoS och multidisciplinär modellering för de enskilda systemen.

Välja rätt modellkomplexitet är en utmaning i alla discipliner, oavsett om det är biologi, medicin, fysik eller vilket annat område som arbetar med modellering på något sätt. Därför försöker jag vidga vyerna och se bortom ingenjörsvetenskapen för att få inspiration. Jag tror att gränsöverskridande forskning och täta samarbeten mellan olika discipliner är nyckeln för att hantera sammankopplade system, som SoS.

Forskningprogram

Nationella Flygforsknings Programmet (NFFP7)

CVVisa/dölj innehåll

Utbildning

  • 2019 Civilingenjörs examen i maskinteknik, LiU
  • 2016 – 2017 Skrovkonstruktör, Saab Aeronautics, Linköping

Stipendium

  • Hans Werthén stipendium – Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, för forskningsutbyte med USA, 2020.
  • Fulbright Kandidat för Sverige – Amerikanskt studentprogram för internationellt forskningsutbyte, 2020.

PublikationerVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll